Notkunarskilmálar

VINSAMLEGAST LESTU SAMNING ÞENNAN VANDLEGA ÁÐUR EN ÞESSI VEFSLÓÐ EÐA EINHVER ÖNNUR/AÐRAR HERBALIFE-VEFSLÓÐ/IR ER/U NOTUÐ/NOTAÐAR EÐA EINHVERJAR VÖRUR EÐA ÞJÓNUSTA ER KEYPT FRÁ HERBALIFE.

Samningur þessi ("samningurinn") er gerður milli Herbalife International of America, fyrirtækis með lögheimili í Nevada [Bandaríkjum Norður-Ameríku] ("fyrirtækisins", "við", "okkur" eða "okkar") og þín. Í samningi þessum koma fram lögfræðilegir skilmálar og skilyrði fyrir notkun þessarar vefslóðar og hvers konar annarra/r vefslóða/r og vegna kaupa þinna á og/eða notkunar á hvers konar Herbalife-vörum, -þjónustu eða í tengslum við viðskiptatækifæri Herbalife (hér eftir sameiginlega nefnt "tilboðin"). Í samningi þessum koma einnig fram upplýsingar um hvernig menn geti gerst Herbalife-dreifingaraðilar.Með notkun þinni á vefslóð/um Herbalife, þ.m.t. öllum vefsíðum (sameiginlega nefnt "slóðin") og öllum upplýsingum, gögnum, texta, hugbúnaði, upplýsingum, myndum, hljóðum eða öðru efni (sameiginlega nefnt "innihaldið") í samningi þessum eða með notkun þinni eða kaupum á hvers konar öðrum tilboðum staðfestir þú samning þennan og er slíkt háð áframhaldandi hlýðni þinni við skilmála og skilyrði samnings þessa.Ef þú ert óánægð/ur með þessa vefslóð eða önnur tilboð býðst þér aðeins það úrræði að hætta að nýta þér veflóðina eða tilboðin, nema að því marki sem tilgreint er í 6. kafla. samnings þessa (Ábyrgð viðskiptavina Herbalife - Herbalife Customer Guarantee).

1. BREYTINGAR

Við áskiljum okkur hvenær sem er:

 • að breyta skilmálum og skilyrðum samnings þessa;
 • að bæta við, breyta eða hætta við vefslóðina eða önnur tilboð eða einhverja hluta vefslóðarinnar eða annarra tilboða hvenær sem er að okkar eigin vali.

Hvers konar breytingar á samningi þessum ganga þegar í gildi þegar þær hafa verið tilkynntar, sem kann að verða gert í tölvupósti eða með birtingu á vefslóðinni (héreftir nefnt "tilkynning"). Með notkun þinni á vefslóðinni eða á hvers konar öðrum tilboðum eftir að slík tilkynning hefur verið gefin telst þú hafa samþykkt slíkar breytingar. Lestu samning þennan reglulega til þess að tryggja að þú sért kunnug/ur nýjustu útgáfu hans.

Vefslóðin eða önnur tilboð kunna að verða, að hluta eða að öllu leyti, aukin, breytt eða afnumin að okkar eigin vali. Hvers konar aukning, viðbætur eða breytingar á vefslóðinni eða öðrum tilboðum verða háðar samningi þessum.

2. AÐGANGUR

Þér ber að fá að fá aðgang að Netinu (Internet) og greiða hvers konar þjónustugjöld í sambandi við slíkan aðgang til þess að nota vefslóðina. Auk þess ber þér að leggja til allan búnað sem nauðsynlegur er fyrir aðgang þinn að Netinu. Þú ein/n berð og munt bera ábyrgð á kaupum, tengingu, uppsetningu, niðurhali, rekstri og viðhaldi hvers konar vélbúnaðar, hugbúnaðar, símaþjónustu (fastlínubúnaðar eða annars konar búnaðar) og aðgangsþjónustu að Netinu frá einkatölvu þinni og varðandi allan kostnað í tengslum við það. Þú ein/n berð ábyrgð á því að skanna vélbúnað og hugbúnað þinn varðandi tölvuveirur og önnur slík vandamál áður en þú notar slíkan búnað. Við berum hvorki almenna ábyrgð né skaðabótaábyrgð á neins konar bilunum vegna truflana eða bilana á vélbúnaði þínum eða hugbúnaði.

3. HÆFI

Þú lýsir því yfir og ábyrgist að þú sért a.m.k. 18 ára. Herbalife-vörur og Herbalife-viðskiptatækifærið er ekki í boði, er ekki unnt að senda til eða selja í neinu ríki öðrum en þeim ríkjum sem Herbalife hefur þegar heimilað. Til þess að sjá lista yfir þessi lönd skaltu smella á: Authorized Countries (samþykkt ríki). Herbalife vinnur að því að selja á fleiri mörkuðum og því skaltu kanna uppfærslur hvað þetta varðar reglulega.

4. SJÁLFSTÆÐIR DREIFINGARAÐILAR HERBALIFE

Herbalife-vörur og þjónusta er seld á vegum samskiptakerfis sjálfstæðra dreifingaraðila. Til þess að kaupa Herbalife-vörur og -þjónustu þarftu ekki að verða sjálfstæður dreifingaraðili. En ef þú hefur áhuga á því að verða sjálfstæður Herbalife-dreifingaraðili skaltu hringja í Herbalife í síma 800 8403.

5. VEFSLÓÐIR SJÁLFSTÆÐRA HERBALIFE-DREIFINGARAÐILA

Sjálfstæðir Herbalife-dreifingaraðilar geta haft sínar eigin netslóðir. Það er algjörlega á ábyrgð sérhvers sjálfstæðs dreifingaraðila að tryggja að innihald vefslóðar hans sé nákvæmt og hlíti að öllu leyti reglum Herbalife, stefnu og starfsreglum, þ.m.t., en takmarkast þó ekki við, hegðunarreglum Herbalife og dreifingarstefnu (Herbalife's Rules of Conduct & Distributor Policies), bandarískum reglum Herbalife um Netið, póstpantanir og öflun tilvísana (Herbalife's U.S. Internet, Mail Order and Lead Generation Regulations) og öllum reglum og reglugerðum alríkisins og einstakra ríkja [Bandaríkjanna].HERBALIFE FRÁBIÐUR SÉR HVERS KONAR OG ALLA ÁBYRGÐ SEM STAFAR AF EÐA ER Í EINHVERJUM TENGSLUM VIÐ VEFSLÓÐIR SJÁLFSTÆÐRA DREIFINGARAÐILA.

6. ÁBYRGÐ HERBALIFE GAGNVART VIÐSKIPTAVINUM

Herbalife ábyrgist gæði hvers konar vöru sem ber nafn Herbalife og staðfestir að þær vörur, sem framleiddar eru fyrir Herbalife, fullnægja ströngum stöðlum um ferskleika og hreinleika til notkunar viðskiptavina. Við erum þess fullviss að viðskiptavinir okkar munu telja vörur okkar fullnægjandi að öllu leyti. Hins vegar, ef smásölukaupandi er af einhverri ástæðu ekki fullkomlega ánægður með einhverja Herbalife-vöru, sem keypt hefur verið hjá Herbalife-dreifingaraðila, getur viðskiptavinurinn krafist endurgreiðslu frá dreifingaraðilanum innan þrjátíu (30) daga frá þeim degi þegar hann (dreifingaraðilinn) fær vöruna í hendur. Viðskiptavinurinn fær fyrirmæli um að skila vörunni, eða ónotuðum hluta hennar, til dreifingaraðilans sem viðskiptavinurinn keypti vöruna hjá. Dreifingaraðilanum er skylt að afhenda viðskiptavininum inneignarnótu fyrir öllu kaupverði vörunnar til kaupa á öðrum Herbalife-vörum eða endurgreiða honum kaupverðið að fullu. Þessi ábyrgð takmarkast aðeins við skilmála tiltekinna sérstakra ábyrgða sem fylgja tilteknum vörum og á ekki við um neina vöru sem hefur verið skemmd eða misnotuð af ráðnum hug.

7. UPPLÝSINGAR ÞÍNAR OG FRIÐHELGI

Ef þú birtir upplýsingar á slóðinni ábyrgist þú að veita nákvæmar, núgildandi og ítarlegar upplýsingar um þig þar sem þess er krafist og þú samþykkir að viðhalda og uppfæra slíkar upplýsingar eftir því sem við á. Samkvæmt stefnu okkar um friðhelgi er okkur heimilt að veita hvers konar upplýsingar um þig, sem við höfum aflað af slóðinni eða með öðrum hætti, til þriðja aðila. Frekari upplýsingar má fá á slóðinni Privacy Policy (stefna um friðhelgi). Hvers konar breytingar á stefnu okkar um friðhelgi ganga í gildi um leið og þær eru birtar. Með notkun þinni á slóðinni eða öðrum tilboðum, eftir að slík tilkynning hefur verið gefin, telst þú hafa samþykkt slíkar breytingar. Kynntu þér stefnu okkar um friðhelgi reglulega til þess að tryggja að þér sé kunnugt um nýjustu útgáfu hennar.

8. HEGÐUN NOTENDA

Þú berð ábyrgð á hvers konar og öllu innihaldi sem þú sendir til okkar.

Þér er ekki heimilt að nota slóðina eða önnur tilboð eða hvers konar upplýsingar, sem þú færð af slóðinni eða öðrum tilboðum, til að:

 • trufla notkun einhvers annars notanda á slóðinni eða tilboðunum;beita hvers konar ólöglegum aðgerðum;
 • gera ólögráða fólki tilboð eða skaða það með nokkrum hætti;
 • villa á þér heimildir eða rangfæra einhver tengsl sem þú kannt að hafa;
 • breyta, aðlaga, framselja, þýða, selja, hermismíða, bakþýða eða baksmala hvers konar hluta af slóðinni eða tilboðunum;
 • breyta eða fjarlægja hvers konar tilkynningar um höfundarrétt, vörumerki eða aðra einkaleyfisvernd;"ramma", "spegla" or "djúptengja" (deep link) einhvern hluta slóðarinnar eða annarra tilboða nema að áður fenginni skriflegri heimild okkar; eða
 • tengjast við hvers konar síður innan slóðarinnar eða önnur tilboð frá hvers konar vefslóð eða vefsíðu sem setur fram hvers konar staðhæfingar um lækingamátt eða heilsubætandi áhrif hvers konar efnis, hvort sem slíkt efni er framleitt, markaðssett, selt eða dreift á okkar vegum eða ekki.

9. NOTKUN NETFANGA SEM KOMA FRAM Á SLÓÐINNI

Þegar þú notar hvers konar netföng, sem þér eru afhent eða birtast á slóðinni eða með öðrum tilboðum, samþykkir þú að senda ekki til neinnar persónu eða neins aðila:

 • nokkurt innihald, sem er ólöglegt, sviksamlegt, hótandi, móðgandi, ærumeiðandi, niðrandi, dónalegt, klámfengið, skaðlegt, áreitandi, skaðvænlegt, uppáþrengjandi varðandi friðhelgi annarra, hatursfullt eða hneykslanlegt varðandi kynþætti, þjóðerni eða með öðrum hætti eða tengist trúnaðarsamningi eða gengur á rétt þriðja aðila varðandi hugverkaréttindi eða önnur réttindi;
 • óopinberar upplýsingar um hvers konar fyrirtæki;
 • hvers konar viðskiptaleyndarmál;
 • hvers konar fyrirtækiskóða, skrár eða forrit (t.d. tölvuveiru) sem ætlað er að trufla, eyðileggja, stofna í hættu öryggi eða takmarka virkni neins tækis.
 • Sending ruslrafpósts er stranglega bönnuð. Ruslpóstur er í þessu sambandi skilgreindur sem sending óumbeðinnar tilkynningar til nokkurrar persónu, aðila, umræðuhópa, umræðutorga, netfangalista eða annarra hópa eða lista, nema að fyrir fram fengnu leyfi móttaktanda tölvupóstsins sem heimilar sérstaklega að fá sendan tölvupóst, eða nema viðskiptatengslum eða persónulegum tengslum hafi þegar verið komið á við móttakanda tölvupóstsins.EF ÞÚ FÆRÐ "TÖLVURUSLPÓST" FRÁ EINHVERJUM, SEM ER AÐ SELJA EÐA LÝSA HERBALIFE-VÖRUM EÐA VIÐSKIPTATÆKIFÆRUM, BIÐJUM VIÐ ÞIG VINSAMLEGAST AÐ HAFA STRAX SAMBAND VIÐ OKKUR SVO AÐ VIÐ GETUM GRIPIÐ TIL VIÐEIGANDI RÁÐSTAFANA.
 • Notkun falskra síðuhausa í tölvupósti eða fölsun eða breyting á upphafi nokkurs tölvupósts í tengslum við Herbalife og/eða Herbalife-vörur eða þjónustu er bönnuð.
 • Ef einstaklingur eða aðili gefur til kynna að hún/hann óski ekki eftir að fá tölvupóst samþykkir þú að senda ekki tölvupóst til slíks einstaklings eða slíks aðila. Ef einstaklingur samþykkir upphaflega að fá tölvupóst en óskar þess síðar að þú hættir að senda slíkan tölvupóst er þér skylt að fara að þeirri ósk.
 • Herbalife bannar þátttöku í sérhverjum af ofangreindum athöfnum með því að nota þjónustu annars miðlara, endursendanda tölvupósts eða með öðrum hætti.

10. ÖNNUR EINKALEYFISVERNDUÐ RÉTTINDI

Slóðin og önnur tilboð og hugbúnaður, sem notuð eru með slóðinni og öðrum tilboðum, innihalda upplýsingar, sem eru verndaðar með höfundarrétti, vörumerkjum, lögum um viðskiptaleyndarmál, þjónustumerkjum, einkaleyfum og/eða öðrum einkaleyfisvernduðum réttindum og lögum (sem nefnast einu nafni "lög um hugverkaréttindi"). Auk þess er innihald slóðarinnar eða annarra tilboða eða auglýsinga kostunaraðila, upplýsinga sem þú færð á slóðinni eða í öðrum tilboðum eða upplýsingar, sem þú færð á vegum auglýsenda, verndað með lögum um hugverkaréttindi. Þú samþykkir að hvorki breyta, taka á leigu, leigja út, lána, selja, dreifa né búa til afleidd verk, sem byggð eru á slóðinni eða öðrum tilboðum, að öllu eða nokkru leyti, nema við höfum veitt þér skriflegt leyfi til þess.

11. EIGNARHALD OG TAKMÖRKUN Á NOTKUN

©2003 Herbalife International of America, All Rights Reserved (©2003 Herbalife International of America, allur réttur áskilinn). Herbalife International of America á og starfrækir slóðina og/eða önnur tilboð með öðrum aðilum samkvæmt viðskiptasamningum. Þér er hvorki heimilt að afrita, endurgera, gefa út aftur, flytja til annarrar tölvu, póstleggja, senda eða dreifa efni frá slóðinni eða öðrum tilboðum með nokkrum hætti án fyrirfram fenginnar skriflegrar heimildar okkar. Þér er ekki heimilt að breyta nokkru efni, sem er að finna á slóðinni eða í öðrum tilboðum, né heldur að nota neitt efni í því skyni. Þú viðurkennir að þú öðlast ekki neinn eignarhaldsrétt til neinna hugverka með notkun þinni á slóðinni eða öðrum tilboðum.Við veitum þér takmarkaða, óframseljanlega og óyfirfæranlega heimild, sem felur ekki í sér einkarétt, til að nota innihald slóðarinnar, heldur einungis til að skoða slóðina og önnur tilboð á Netinu. Samkvæmt ofangreindri heimild er þér ekki heimilt að búa til tímabundið eða varanlegt afrit af slóðinni eða öðrum tilboðum eða hvers konar innihaldi á nokkrum miðli eða í hvaða tilgangi sem er. Við veitum þér ekki eignarráð yfir neinu innihaldi. Við höldum öllum réttindum, eignarhaldi og hagsmunum í öllu innihaldi. Þér er hvorki heimilt að selja, endurselja, bakþýða, hermismíða, baksmala eða með öðrum hætti að þýða nokkra hugbúnaðarhluta slóðarinnar eða annarra tilboða á manntækt (human-readable) form. Þér er ekki heimilt að yfirfæra nokkurn hluta af slóðinni eða öðrum tilboðum til neins þriðja aðila.Fyrirtækismerkið okkar, Herbalife, og heiti þeirra vara sem fyrirtækið framleiðir, markaðssetur eða dreifir, eru vörumerki og/eða þjónustumerki Herbalife International of America, Inc., eða fyrirtækja í eignartengslum við það. Öll önnur vörumerki, þjónustumerki og fyrirtækismerki, sem notuð er á slóðinni eða í öðrum tilboðum, eru vörumerki, þjónustumerki eða fyrirtækismerki viðkomandi eigenda.

12. SENDING HUGMYNDA

Ef þú sendir okkur hugmyndir, tillögur eða vitnisburð höfum við rétt til að nota slíka sendingu án endurgjalds með hverjum þeim hætti sem við teljum viðeigandi, þ.m.t. birting á Netinu. Þér er því aðeins heimilt að setja hugmyndir og efni á þessa slóð að þú hafir fengið viðeigandi höfundarrétt og aðra heimild til að koma slíku efni fyrir og til að heimila okkur að nota slíkt efni án takmörkunar. Þú samþykkir að þú munir hvorki óvirða né brjóta í bága við rétt þriðja aðila, þ.m.t. réttur til friðhelgi, kynningar, hugverkaréttur, einkaleyfisverndaður réttur, svo sem höfundarréttur eða vörumerkjaréttur.

13. VITNISBURÐIR

Fólk, sem gefur vitnisburð um vörur eða viðskiptatækifæri á slóð okkar eða varðandi önnur tilboð, endurspeglar raunverulega reynslu sérhvers einstaklings, sem byggist aðeins á atvikssögum og kann að vera ódæmigerð.

14. TENGINGAR

Við kunnum að veita tengingar við vefslóðir eða efni þriðja aðila. Tilgreining slíkra tenginga felur ekki í sér neinn stuðning við hvers konar upplýsingar, vörur eða þjónustu sem unnt er að nálgast gegnum slíkar tengingar. Þar eð við höfum enga stjórn á vefslóðum eða efni þriðja aðila getum við ekki tekið ábyrgð á neinu innihaldi eða áreiðanleika innihalds sem kemur fram á slíkum vefslóðum eða í efni þriðja aðila.

15. VILLUR

Þótt við leitumst við að viðhalda ráðvendni slóðarinnar og annarra tilboða ábyrgjumst við ekki nákvæmni eða ítarleika slóðarinnar eða annarra tilboða. Ef þú telur þig hafa fundið villu á slóðinni eða í öðrum tilboðum biðjum við þig vinsamlegast að hafa samband við okkur í síma 866-866-4744 og láta fylgja, ef mögulegt er, lýsingu á villunni, staðsetningu hennar á vefslóðinni og upplýsingar um hvernig hafa má samband við þig. Við munum leitast við að kanna það sem veldur þér áhyggjum.

16. HÖFNUN ÁBYRGÐAR; TAKMÖRKUN BÓTASKYLDU

Með því að nota slóðina eða önnur tilboð samþykkirðu sérstaklega:

 • að slóðin og tilboðin eru í boði "eins og þau eru" og "eins og þau eru fyrir hendi". Við höfnum allri og hvers konar ábyrgð, hvort sem hún er tilgreind eða undirskilin, þ.m.t., en takmarkast þó ekki við, undirskilda ábyrgð á seljanleika, hæfi til tiltekinna nota og að hún feli ekki í sér brot á lögum og reglum, að því undanskildu sem tilgreint er í þeim kafla samnings þessa sem nefnist Ábyrgð í þágu viðskiptavina Herbalife.
 • Við á ábyrgjumst ekki að (i) slóðin eða tilboðin fullnægi þörfum þínum; (ii) að slóðin eða önnur tilboð haldist samfelld, tímabær, örugg eða villulaus; (iii) að árangurinn, sem kann að nást með notkun slóðarinnar eða annarra tilboða, verði nákvæmur að áreiðanlegur; eða (iv) að hvers konar villur á slóðinni eða í tilboðum verði leiðréttar.
 • Notkun þín á slóðinni og öðrum tilboðum er einungis á þína ábyrgð. Ekki ber að treysta á ráðleggingar, yfirlýsingar eða skoðanir þegar taka á mikilvægar persónulegar, læknisfræðilegar, lögfræðilegar eða fjárhagslegar ákvarðanir. Þér ber að leita ráða hjá sérfræðingi til að fá sérstakar ráðleggingar sem hæfa aðstæðum þínum. Aðeins þú berð ábyrgð á hvers konar tjóni, sem þú eða hvers konar þriðji aðili verður fyrir, beint eða óbeint, af völdum hvers konar efnis sem þú hefur halað niður eða aflað fyrir atbeina slóðarinnar eða annarra tilboða. Við erum ekki skaðabótaskyld vegna neins konar tjóns eða skaða sem rekja má til veirna eða annarra skaðlegra þátta.
 • Við veitum engar yfirlýsingar eða fullyrðingar varðandi vefslóðir sjálfstæðra dreifingaraðila, þ.m.t. ábyrgðir um seljanleika eða hæfi til tiltekinnar notkunar. Þú átt ekki að treysta neinum yfirlýsingum eða fullyrðingum sem er að finna á vefslóðum sjálfstæðra dreifingaraðila.
 • Hvers konar viðbótarábyrgðir eru háðar samþykki fyrirtækisins og verða að vera skriflegar.

Þú samþykkir að gera hvorki okkur, stjórnendur okkar, stjórnarmenn okkar, starfsmenn, umboðsmenn, tilnefnda menn, fulltrúa, sjálfstæða dreifingaraðila né birgja okkar ábyrga fyrir neinum beinum, óbeinum, tilfallandi, sérstökum, afleiddum skaðabótum eða refsibótum (m.a. til dæmis bótum vegna tapaðra tekna, missis viðskiptavildar og gagnataps), jafnvel þótt við höfum verið vöruð við að slíkt tap gæti orðið sem stafar af:

 • vangetu þinni til að fá aðgang að skráningargögnum á hvaða tíma sem er;þátttöku þinni sem sjálfstæður dreifingaraðili Herbalife;
 • notkun þinni eða vangetu þinni til að nota slóðina eða kaupum þínum eða notkun á nokkrum tilboðum;óheimilum aðgangi að eða breytingu á skeytasendingum þínum eða gögnum; eða
 • aðgerðum þriðja aðila varðandi slóðina eða önnur tilboð.
 • Þú afsalar þér hér með hvers konar kröfum varðandi ofangreint, hvort sem slíkt er byggt á samningsbundnum orsökum, verknaði, sem hefur valdið tjóni, eða af öðrum orsökum, jafnvel þótt við höfum verið vöruð við möguleika á slíkum tjónabótum. Sumar af þeim takmörkunum, sem tilgreindar eru í þessum kafla, kunna að eiga ekki við þig og fer það eftir viðkomandi lögsagnarumdæmi.

17. TJÓNABÆTUR

Þú samþykkir að bæta, verja og halda okkur, stjórnendum okkar, stjórnarmönnum, starfsmönnum, umboðsmönnum, tilgreindum aðilum, sjálfstæðum dreifingaraðilum og fulltrúum skaðlausum varðandi og gegn hvers konar og öllum kröfum, tjónabótum, töpum, kostnaði (þ.m.t. eðlilegum lögfræðikostnaði) eða öðrum útgjöldum sem kunna að koma til, beint eða óbeint, sökum eða í tengslum við:

 • aðgerðir þínar eða aðgerðaleysi varðandi við slóðina eða önnur tilboð;aðgerðir eða aðgerðaleysi sérhverrar persónu, sem notar reikninginn þinn, varðandi slóðina eða önnur tilboð;
 • kaup þín eða notkun á slóðinni eða öðrum tilboðum og kaup eða notkun slóðarinnar eða annarra tilboða af hálfu sérhverrar persónu sem notar reikninginn þinn;
 • brot á einhverju ákvæði samnings þessa;
 • hvers konar ásakanir þess efnis að eitthvert efni, sem hefur verið afhent okkur, sent til okkar eða gegnum slóðina eða önnur tilboð, brjóti í bága við eða brjóti með öðrum hætti gegn höfundarrétti, vörumerki, viðskiptaleyndarmáli eða öðrum hugverkum eða öðrum rétti þriðja aðila; og/eða
 • brot á réttindum einhvers aðila, þ.m.t., en takmarkast þó ekki við, hvers konar kröfur varðandi meiðyrði, ærumeiðingar, brot á rétti til kynningar, notkunar í heimildarleysi og brot á hugverkarétti eða öðrum einkaleyfisvernduðum rétti.
 • Ef við leggjum fram kröfu um skaðabætur samþykkir þú að leita eftir og fá skriflega heimild okkar áður en þú semur um hvers konar kröfu eða málsókn.

18. RIFTUN; BREYTING

Hvenær sem er og af hvaða ástæðu sem er er okkur heimilt að stöðva notkun þína á og aðgang þinn að slóðinni eða öðrum tilboðum. Hvenær sem er og af hvaða ástæðu sem er er okkur heimilt að breyta eða hætta að bjóða upp slóðina eða önnur tilboð, eða hluta hennar eða þeirra, hvort sem við tilkynnum þér það eða ekki. Ekki er þörf fyrir neina tilkynningu til þess að framkvæma riftunarrétt einhvers aðila. Þú gerir okkur ekki ábyrg fyrir neinum beinum, óbeinum, tilfallandi, sérstökum, afleiddum skaðabótum eða refsibótum vegna breytinga okkar eða stöðvunar á slóðinni eða öðrum tilboðum eða stöðvunar okkar á aðgangi þínum að slóðinni eða öðrum tilboðum.

19. LÖG BANDARÍKJA NORÐUR-AMERÍKU

Ef þú velur að fá aðgang að slóðinni eða öðrum tilboðum frá stöðum utan Bandaríkjanna berð þú ábyrgð á að fara að gildandi lögum á staðnum ef slík lög á staðnum gilda og að því marki sem þau gilda.Allur hugbúnaður, sem notaður er á slóðinni eða varðandi önnur tilboð, er háður bandarísku eftirliti með útflutningi. Engan slíkan hugbúnað er heimilt að hala niður eða flytja út eða flytja út aftur (i) til (eða til ríkisborgara eða íbúa á) Kúbu, Íraks, Líbýu, Norður-Kóreu, Írans, Sýrlands eða einhvers annars ríkis sem Bandaríkin beita viðskiptabanni; eða (ii) til hvers þess sem er á lista fjármálaráðuneytis Bandaríkjanna yfir sérstaklega tilgreinda ríkisborgara eða á höfnunarlista (Deny Orders) viðskiptaráðuneytis Bandaríkjanna. Með því að hala niður eða nota hvers konar slíkan hugbúnað lýsir þú því yfir og ábyrgist að þú sért ekki staðsett/ur í, undir stjórn, eða ríkisborgari eða íbúi einhvers slíks ríkis eða á hvers konar slíkum lista.Við áskiljum okkur rétt, að eigin mati, til að takmarka aðgang að slóðinni eða öðrum tilboðum hvað varðar hvers konar persónu, landsvæði eða lögsagnarumdæmi hvenær sem er.

20. ÝMIS ÁKVÆÐI

Lög Kaliforníuríkis gilda um samning þennan (án tillits til meginreglna Kaliforníu um lagaágreining). Sérhvern ágreining milli þín og okkar ber að leggja fyrir ríkisdómstóla eða alríkisdómstóla í Los Angeles-sýslu í Kaliforníu. Þótt dómstóll komist að þeirri niðurstöðu að hluti af samningi þessum sé ófullnustuhæfur skulu aðrir hlutar samnings þessa halda gildi sínu. Þetta er allur samningurinn milli þín og okkar varðandi slóðina og önnur tilboð og kemur samningur þessi í stað allra fyrri skrifaðra eða munnlegra samkomulaga sem kunna að hafa verið fyrir hendi milli okkar. Þér er ekki heimilt að framselja réttindi þín eða skyldur samkvæmt samningi þessum til neins aðila án skriflegs samþykkis okkar. Þótt við látum hjá líða að framfylgja einhverju ákvæði samnings þessa merkir það ekki að við höfum afsalað okkur rétti til þess að framfylgja slíku ákvæði í framtíðinni. Fyrirsögnum í samningi þessum er aðeins ætlað að vera til upplýsingar og eru ekki í sjálfu sér aðfararhæf sem ákvæði samnings þessa.

 

Síðast breytt 29. júní 2003.

© 2009. Herbalife International of America. All Rights Reserved (allur réttur áskilinn).

 

Iceland  | Icelandic